Early enrolment


Early enrolment

Home > Early enrolment

پیش ثبت نام شامل دو مرحله می باشد: مرحله ی اول شامل پیش ثبت نامی است که از طرف سفارت ایتالیا انجام می شود و تنها ارگان رسمی و دولتی که مجاز به انجام این کار هست سفارت ایتالیا در تهران است و باقی موسسات و ارگان ها فاقد قدرت و غیر مجاز برای انجام چنین روند اداری هستند.

لذا با تحویل مدارک مربوطه به سفارت ، هر سال تا تاریخ 7 جولای  می توان درخواست مربوطه رابرای دوره ی آموزشی مورد نظر عملی کرد.بنابراین هرگونه ثبت نام دانشگاه بدون انجام فرایند پیش ثبت نام از طرف کنسولگری ایتالیا غیر قابل اجراست.

 

مرحله ی دوم پیش ثبت نام شامل تمامی رشته هایی است که پذیرش منوط بر امتحان ورودی را دارند. یعنی تمامی رشته هایی که امتحان ورودی دارند.

 

پیش ثبت نام در بازه ی زمانی خاص که معمولا در فصل تابستان هستند انجام می شود. این مرحله به صورت انلاین  با پرداخت هزینه ی پیش ثبت نام (که برای هر دانشگاه متفاوت هست و برای برخی از دانشگاه ها برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا، رایگان هست.) صورت می گیرد.