سیستم آموزش عالی ایتالیا


سیستم آموزش عالی ایتالیا

Home > تحصیل در ایتالیا > سیستم آموزش عالی ایتالیا

 

چارچوب مدارک تحصیلی ایتالیا

 

سیستم آموزش عالی ایتالیا، به منظور هماهنگی با چارچوب مدارک حوزه‌ی آموزش عالی اتحادیه اروپا (Qualification Framework for the European Higher Education Area)، هم برای دانشگاه‌ها و هم برای دیگر موسسات آموزشی به سه دوره تقسیم می‌شود. به منظور راهیابی به این دوره‌های آموزشی حداقل 13 سال تحصیل در مدرسه مورد نیاز می‌باشد (استاندارد اروپایی در این زمینه 12 سال می‌باشد).

 

دانشگاه:

دوره اول (کارشناسی)

Bachelor of Science - Laurea

هدف اصلی این چرخه از تحصیل، ارایه‌ی روش‌ها و دانش نظری عمومی در زمینههای مختلف به دانشجویان می‌باشد. مدت زمان استاندارد اتمام این دوره سه سال تحصیلی است که معادل180  واحد ECTS (European Credit Transfer System) می‌باشد. به منظور دسترسی به این دوره، دانشجویان باید داری مدرک دیپلم دبیرستان ایتالیا و یا مدرک معادل آن از کشورهای دیگر باشند. نام این دوره بر اساس قانونی که در سال 1999 در شهر بولونیا تصویب شد، Bachelor of Science است.

 

دوره دوم (کارشناسی ارشد)

 Laurea Magistrale

این دوره دوم از تحصیل، دانش نظری عمومی قبلی را افزایش می‌دهد و بدنه‌ای پیشرفته و تخصصی از مباحث نظری و کاربردی و همچنین مهارت‌هایی با درجه بالا در تجزیه و تحلیل و ارزیابی انتقادی یا کاربردهای حرفه‌ای را ارایه می‌دهد.  اتمام این دوره به دو سال تحصیلی نیاز دارد که معادل 120 واحدECTS  می‌باشد. به منظور دسترسی به این دوره، دانشجویان باید داری مدرک Laurea ایتالیا یا مدرک کارشناسی مرتبط از کشورهای دیگر باشند.

برخی دانشگاه‌ها رشته‌های کارشناسی ارشد پیوسته ارایه می‌کنند که دانشجویان با در دست داشتن دیپلم دبیرستان قادر به ورود به آن‌ها بوده و مدت زمان‌شان پنج یا شش سال و معادل 300 یا 360 واحد ECTS می‌باشد.

 

 Specialising Bachelor - Master di primo livello

همچنین برخی از دانشگاه‌ها با هدف بهبود مهارت‌های حرفه‌ای دانشجویان، اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی به نام Specialising Bachelor می‌کنند. این مدرک به عنوان بخشی از چارچوب مدارک حوزه آموزش عالی اروپا مصوبه بولونیا در سال 1999، در نظر گرفته نمیشود.

 

دوره سوم

PHD - Dottorato di Ricerca

هدف این دوره فراهم آوردن توانایی‌های لازم برای پیشبرد فعالیت‌های تحقیقی تخصصی در بالاترین سطح توسط دانشجو می‌باشد. مدت زمان این دوره سه سال تحصیلی است و به منظور دسترسی به آن، دانشجو باید دارای مدرک کارشناسی ارشد ایتالیا یا معادل خارجی آن باشد و همچنین در یک آزمون ورودی به منظور پذیرش شرکت کند.  

Specializing Master - Master di II livello

این مقطع یک دوره تخصصی است که ورود به آن مستلزم مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک تحصیلی خارجی معادل است.  مدت زمان حداقل آن یک سال است و با حداقل 60  واحد (ECTS) تکمیل می‌شود.

برای تعریف این دوره تخصصی، معنی کلمه‌ی Master  کاملا با عنوان "کارشناسی ارشد" که در سطح بین‌الملل به کار می‌رود، متفاوت است و در حقیقت از سطحی بالاتر از کارشناسی ارشد برخوردار است.

Specialisation Degree - Specializzazione di II livello 

هدف اصلی از این دوره تامین دانش و توانایی‌های لازم و تربیت متخصص به منظور اجرای فعالیتهای حرفه‌ای بسیار تخصصی در بخش‌های مختلف می‌باشد.  مدت زمان این دوره حداقل دو سال تحصیلی است.