دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

Home > تحصیل در ایتالیا > دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تحصیلات عالی به زبان انگلیسی

دانشگاه‌های ایتالیا در مورد برخی رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان تحصیل به زبان انگلیسی را نیز فراهم می‌کنند. دانشجویان برای ورود به این رشته‌ها، همانند رشته‌های ایتالیایی زبان، موظف به شرکت در آزمون زبان انگلیسی می‌باشند. علاوه بر این تقریبا در تمامی رشته‌های دوره دکترا دانشجو می‌تواند از استاد خود تقاضا کند تا به زبان انگلیسی تحقیقات خود را ادامه دهد.