Các chương trình và sự kiện quan trọng


Các chương trình và sự kiện quan trọng

Home > Các chương trình và sự kiện quan trọng

Invest Your Talent in Italy – chương trình học bổng Thạc sĩ bằng tiếng Anh do Bộ Ngoại giao Italia kết hợp với Thương vụ Ý, Uni-Italia tổ chức. Chương trình còn nhận được sự hỗ trợ của Unioncamere (Hiệp hội các phòng Thương mại Ý) và Confindustria.

Invest Your Talent in Italy đưa ra một chương trình đào tạo kết hợp giữa phần lý thuyết tại các trường Đại học có uy tín nhất và phần thực hành (on-the-job training) tại doanh nghiệp Ý.
Các sinh viên xứng đáng nhất sẽ được học bổng toàn phần bao gồm miễn toàn bộ học phí và học bổng để chi trả tiền ăn, ở, sinh hoạt phí. Ngoài ra sinh viên còn nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn trong quá trình du học.
 
Trong hai năm vừa qua từ khi triển khai chương trình đã có 14 sinh viên được học bổng này, các bạn đã lên đường đến các trường Đại học hàng đầu của Ý như Universita` La Sapienza tại Roma, Universita` Trento, Universita` Pavia vv.. để theo học Thạc sĩ
Để có thêm thông tin các bạn có thể tham khảo link: investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/progetto.asp