Contacts


Contacts

Home > Contacts

:ارتباط با دفتر

مدیر دفتر: خاطره فرامرزی ها

:روزهای کاری

  یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 13

  iran@uni-italia.it  :ایمیل جهت درخواست وقت مشاوره 

آدرس دفتر : تهران، خیابان لواسانی، شماره 47، مدرسه پیترو دلا وله