Học bổng


Học bổng

Home > Học bổng

Học bổng Chính phủ Ý

Hàng năm Chính phủ Ý đều dành cho sinh viên Việt Nam một số học bổng để theo học một số chuyên ngành được Chính phủ lựa chọn ưu tiên. Năm ngoái số tháng học bổng là 54.
Để có thêm thông tin các bạn có thể tham khảo link:

Học bổng của các trường Đại học Ý: Nhờ các thỏa thuận hợp tác được ký kết những năm gần đây giữa các trường Đại học Ý và Đại học Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40 sinh viên được nhận các học bổng này
Để có thêm thông tin các bạn có thể tham khảo link: uni-italia.vn/education/hoc-bong/40-hoc-bong-hap-dan-tu-3-truong-dai-hoc-danh-tieng/

Các thông tin cập nhật được đăng tại phần NEWS